Att komma till rätta med radon - en långsam process!

Kalendertiden från det att man bestämt sig för att undersöka radonsituationen i sin bostad, tills dess man kommit tillrätta med eventuella radonproblem, samt inte minst, fått ett radonbidrag utbetalat är en tidsödande process. Orsakerna är främst att:
  • Våra myndigheter accepterar idag enbart långtidsmätning med spårfilmsdosor (minst 2 månader) som underlag för ansökan om radonbidrag
  • Mätning med spårfilmsdosor sker endast under den s k "eldningsperioden"
  • Efter att radonåtgärder genomförts krävs alltid en uppföljande långtidsmätning (minst 2 månader) innan eventuellt radonbidrag betalas ut

Sammantaget innebär detta att det oftast inte är möjligt att hinna med alla steg i "processen" under en och samma eldningsperiod, se nedanstående exempel: