För Dig som vill veta mer!
Vi har försökt samla några länkar till webbsidor och annan värdefull information kring radon

Läsvärda webbsidor

Läsvärd information från Boverket

Analyslaboratorier
Det finns fyra ackrediterade (godkända) mätlaboratorier i Sverige:

Berörda myndigheter
Ett antal av våra myndigheter är "inblandade" i radonfrågan: