Med fokus på radon
RadonIT är ett konsult- och kunskapsföretag som uteslutande arbetar med fokus på radonfrågor. Vi verkar i första hand i Dalarna samt angränsande län.

Våra verksamhetsområden
  • Alla typer av radonmätning i byggnader och i vatten
  • Spårning och analys av radonkällor - var finns problemen?
  • Förslag till radonåtgärder
  • Projektledning vid större mätuppdrag (flerbostadshus)
  • Utveckling/försäljning av RadonData - kommunens eget radonregister
  • Hos oss beställer du spårfilmsdosor för radonmätning - till konkurrenskraftiga priser
  • Här kan Du titta närmare på våra tjänster, priser och villkor!
Vår bakgrund
Vi är specialutbildade hos SSM, Statens Strålsäkerhetsmyndighet. Vi finns med på SSM:s lista över godkända radonkonsulter

Ulf Arvidsson
070-695 47 29

 

Här finns vi!
Strandvägen 65, 791 43 FALUN, 023-262 26, info@radonit.se