Med fokus på radon
RadonIT är ett konsult- och kunskapsföretag som uteslutande arbetar med radonfrågor.
Vi verkar i första hand i Dalarna samt angränsande län.


Vår verksamhetsområden
  • Alla typer av radonmätning i byggnader
  • Spårning och analys av radonkällor - var finns problemen?
  • Förslag till saneringsåtgärder
  • Underlag till ansökning om radonbidrag
  • Projektledning vid större mätuppdrag (flerbostadshus, skolor, m m)
  • Hos oss beställer Du spårfilmsdosor för radonmätning - till konkurrenskraftiga priser
Vår bakgrund
  • Vi är specialutbildade hos SSM, Statens Strålsäkerhetsmyndighet
  • Vi finns med på SSI:s lista över godkända radonkonsulter
Vill Du veta mera?
Vill Du komma i kontakt med oss?