Radonanalys - en förutsättning för att välja rätt åtgärd!
RadonIT hjälper dig att ta reda på vad som är orsaken till att huset har höga halter av radon. För att kunna göra detta krävs utbildning. Vi finns med på SSM:s (Statens Strålsäkerhetsmyndighets) lista över godkända radonkonsulter. Vi verkar i första hand i Dalarna samt angränsande län.

Vad innebär en radonanalys?
 • Vi kontrollerar husets byggnadsmaterial, allmänna kondition, m m
 • Vi spårar radonkällor - var i huset finns problemen och vad orsakas de av?
 • Till vår hjälp har vi specialutrustning för att mäta både gammastrålning och radongas
 • Med ledning av undersökningen föreslår vi lämpliga åtgärder
 • Dokumenterar vår undersökning skriftligt
 • Hjälper till med ansökningshandlingar i samband med radonbidrag
Var i huset finns radonkällorna?
Det finns en rad orsaker till att ditt hus kan ha radonproblem:Varför finns det radon i mitt hus?
Varje hus är unikt, men radon förekommer i alla hus mer eller mindre. Mängden radon i ditt hus beror bl a på:
 • Markförhållandena
 • Huset konstruktion, grund och läge
 • Husets planlösning
 • Byggnadsmaterialet
 • Ventilationen
 • Husets storlek och de boendes levnadsvanor
 • Tänk på att hus byggda på grus, grov sand eller sprängsten kan ha problem med markradon.
Vi hjälper Dig att kartlägga vad som orsakar radonproblem i just ditt hus!

Vill Du veta mera?
 • Under menyrubriken "Kontakta oss" hittar Du telefonnummer och e-postadress till oss
 • Du kan också skicka ett e-post meddelande så hör vi av oss info@radonit.se